Informatie ivm staking

 

Beste ouders / verzorgers,

Wellicht heeft u via de media vernomen, dat er waarschijnlijk opnieuw acties komen in het primair onderwijs (PO). Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn onvoldoende en komen niet snel genoeg. In de week van 5 december wordt een antwoord van minister Slob verwacht op de vraag of het kabinet 1,4 miljard euro extra wil besteden voor het primair onderwijs. Als dit bedrag er niet komt, wordt op 12 december gestaakt voor een beter salaris en verlaging van de werkdruk. De schoolbesturen in Zuid-Limburg ondersteunen de doelen van deze actie. In deze brief willen wij u graag meer informatie geven.

Toekomst van uw kind

Wij zien de grote loyaliteit van onze leerkrachten richting de leerlingen, maar we begrijpen ook dat acties voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen noodzakelijk zijn om het beroep van leerkracht voor de zittende en toekomstige leraren aantrekkelijker te maken. Vandaar dat wij het doel van de stakingsactie steunen. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat voor u als ouders hetzelfde geldt.

Te weinig geld voor het primair onderwijs

De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo'n 45.000 leerkrachten bij zijn aangesloten, heeft in maart 2017 een manifest opgesteld waarin 500 miljoen euro voor werkdrukverlaging en 900 miljoen euro voor salarisverhoging werd gevraagd. Op 4 oktober jl. bleek dat het kabinet 500 miljoen wilde uittrekken voor het verlagen van de werkdruk in het onderwijs. In het regeerakkoord is voor 2018 echter slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Concreet betekent dit € 6,66 per kind per jaar. Een druppel op een gloeiende plaat!

Salarissen

We zien dat er een groot verschil (tot ruim 20%) is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO (voortgezet onderwijs). Dit, terwijl beide een hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken hebben. Op dit moment kiezen te weinig jonge mensen voor het beroep leerkracht PO. Er is op dit moment 270 miljoen uitgetrokken voor salarisverhoging, terwijl 900 miljoen het absolute minimum is om de salarisachterstand te repareren zodat er nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten voor het primair onderwijs zijn.

Bezuiniging

Vreemd genoeg heeft het kabinet tegelijkertijd een bezuiniging op het primair onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het jaarlijks om 61 miljoen euro. Onduidelijk is waar dit geld vandaan moet komen. Het primair onderwijs is de afgelopen jaren geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, met tekorten als gevolg. ledere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.

Wat betekent dit voor u op 12 december?

Indien op 12 december wordt gestaakt, is de school van uw kind(eren) gesloten. Zodra duidelijk is of de staking doorgaat, zullen wij u daarover berichten. We willen u adviseren echter om nu al maatregelen te plannen voor de opvang van uw kind(eren) op 12 december voor het geval de staking doorgaat.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de directeur van de school van uw kind(eren). Meer informatie over deze actie kunt u vinden op de website: www.pofront.nl


Met vriendelijke groet,

College van Bestuur Triade, Andy Cobben

postbus 89 6160 AB Geleen

T 046 478 93 20

info@stlchtingtriade.ni

NL48 RABO 0130 5030 88