Bouw En Haar Omgeving


De Leonardo bouw is onderdeel van basisschool De Driesprong. De kinderen zitten in een fulltime setting bij leeftijdsgenoten in een Leonardo groep. Deze groepen zijn gehuisvest binnen de onder-, midden- en bovenbouw van de reguliere setting. Dit bevordert de integratie. Dit is een bewuste keuze zodat hoogbegaafde - en niet hoogbegaafde leerlingen met elkaar leren leven en werken. Dit wordt tevens gestimuleerd door gezamenlijke activiteiten, zoals gezamenlijk overblijven, schoolkamp, de sportdag, het schoolreisje, techniekonderwijs, gedeelde projecten, open podium, etc.