Intake Procedure

 

INTAKE PROCEDURE

  • Een kind wordt aangemeld voor de Driesprong

  • Kennismakingsgesprek met directie

  • Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt een verrijkt onderwijsaanbod aangeboden

  • Indien het kind voor januari 6 jaar wordt, behoort instroom in Leonardo groep 3 tot de mogelijkheid. Dit is afhankelijk van:

  • Uitslag WISC III of SON R 6-40; totaal IQ minimaal 130 (andere testen worden niet geaccepteerd)

  • Advies van De Driesprong of het onderwijsaanbod van Leonardo beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind

  • Ouders van kinderen die vanuit een andere basisschool aangemeld worden (zij instromers) vragen het onderwijskundig rapport op bij de school van het kind.

  • Voor deze zij- instromers volgt een intake gesprek waarin met ouders en de coördinator hoogbegaafdheid gekeken wordt naar de onderwijsbehoefte van het kind. Hierna volgt een proefperiode van minimaal 3 weken in de Leonardo-groep. Gedurende de proefperiode  blijft het kind ingeschreven op de huidige basisschool.