Leerlingpopulatie


De Leonardo-stroom van de Driesprong biedt inclusief onderwijs aan in een fulltime setting en vervult hiermee een regiofunctie met een spanwijdte van ongeveer 50 km. Dit betekent voor meerdere kinderen dagelijks een lange reistijd.

De kinderen worden door hun ouders aangemeld, vaak omdat zij zijn vastgelopen of niet in hun onderwijsbehoefte voldaan wordt in een reguliere setting. Gebrek aan cognitieve uitdaging en ontbreken van een peer-groep kan resulteren in enerzijds overaanpassers en anderzijds kinderen die opstandig gedrag vertonen. 

Het hoogbegaafde kind voelt zich beter erkend bij gelijkgestemden. Het voelt zich beter begrepen wat hun denkwereld betreft, zoals de interesses, de humor en denksnelheid. Veel kinderen bekleden in een reguliere setting een uitzonderingspositie. Onder ontwikkelingsgelijken ervaren zij herkenning en ontstaat groepsgevoel; zij voelen zich geen uitzondering meer.