Leerstof Aanbod


De kerndoelen worden compact aangeboden waardoor tijd overblijft voor verrijken, verbreden en verdiepen.

Naast de kerndoelen wordt verrijkingsstof aangeboden, zoals Rekentijgers, Somplextra, Bolleboos, plusboek Taal Op Maat, Zinder, leeskrakers, enz.

Verbreding vindt o.a. plaats middels de vakken: Engels, filosofie, science, muziek en schaken. Engels wordt gegeven door een native speaker vanaf groep L3, schaken en muziek worden eveneens gegeven door vakdocenten.

Verdiepen gebeurt met name tijdens projecten. Leidraad voor deze projecten zijn de verschillende denklevels van Bloom. Leerlingen leren vanuit eigen onderzoeksvragenvragen en worden begeleid om te komen tot deep level vragen. Het vasthouden van een onderzoekende houding wordt gestimuleerd door o.a. deelname aan Lego League ,de Nationale Wetenschapsquiz en samenwerking met het Wetenschapsknooppunt.

Door een competitief element toe te voegen leren de kinderen een uitdaging aan te gaan, met teleurstelling om te gaan, te plannen, door te zetten en samen te werken.


Het huidige curriculum is dynamisch van aard. We streven naar een goede voorbereiding voor de kinderen op de 21e eeuw. Hierbij horen onder andere leren ondernemen, techniek en ICT vaardigheden, omgaan met elkaar.