Voor- en naschoolse opvang

MIK BSO Tinkeltime
Eloystraat 1
6166 XM Geleen
Tel: 046 475 99 77
tinkeltime@mik-online.nl
http://www.mik-kinderopvang.nl/

Stichting Spelenderwijs

Het bestuur van Stichting Spelenderwijs is verheugd over de overname van De Tovertuin in de gemeente Sittard-Geleen. Spelenderwijs en Triade verwachten dat de overname een positieve impuls geeft aan de inhoudelijke samenwerking, de doorgaande ontwikkelingslijn en de realisatie van IKC’s, de Integrale Kind Centra. Daarnaast is het uiteraard een mooie uitbreiding van de bestaande dienstverlening van Spelenderwijs.Stichting Spelenderwijs is onderdeel van PIW Groep, de koepelorganisatie van een aantal instellingen in de Westelijke Mijnstreek. Samen bieden deze instellingen aan jong en oud kansen om zich sociaal, individueel en cultureel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving.Informatie over Spelenderwijs kunt u online bekijken op de website

www.spelenderwijs.nl

Spelenderwijs is telefonisch bereikbaar via 046 -  423 53 32.