De visie van de school

De Driesprong wil zich presenteren als een rooms-katholieke basisschool, met een open, democratische organisatie, georiënteerd op de uitgangspunten van een lerende school. Zij wil gericht zijn op een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen.

Op De Driesprong werken we, in een verantwoord evenwicht, aan de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Binnen ons onderwijs proberen we af te stemmen op de ontwikkeling van en de verschillen tussen de individuele kinderen. (adaptief onderwijs)

We bieden daartoe een onderwijskundige en pedagogische structuur, waarbinnen de zorg en aandacht voor ieder kind centraal staan.