Uitdagend leren voor elk talent

Creatief
Creatief

Op de Driesprong bieden we ruimte om creatief te ontwikkelen. Dit doen we door te werken met het concept van thematisch onderwijs waarbij sociaal, spelend en betrokken leren centraal staat. Oudere leerlingen kunnen bij keuzevakken of projecten aan hun creativiteit werken.

Creatief

Innovatief
Innovatief

Kinderen leren in een innovatieve omgeving waarin onderwijs en ICT hand in hand gaan. Door te werken met weektaken, projecten en keuzevakken leren we kinderen eigen grenzen opzoeken en verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces.

Innovatief

Sportief
Sportief

Vanaf groep 3 zit lichamelijke opvoeding standaard in het onderwijsaanbod, gegeven door een gespecialiseerde leerkracht. Daarnaast is er buiten schooltijd de mogelijkheid voor alle leerlingen om te sporten en we moedigen het gebruik van gezonde voeding aan.

Sportief

Leidend
Leidend

Mogelijkheden en onmogelijkheden van kinderen zijn leidend in het onderwijsaanbod. Hierbij krijgen ze keuzevrijheid aangeleerd voor hun leerproces. Dit gebeurt direct vanaf groep 1. Leerkrachten volgen deze ontwikkelingen en sturen waar nodig  bij. Daarnaast voeren we in enkele groepen ontwikkelingsgerichte kindgesprekken.

Leidend

Inzichtelijk
Inzichtelijk

Ontwikkeling van kinderen kan op vele manieren inzichtelijk gemaakt worden naar ouders toe. Aan de andere kant is het van belang om het ‘waarom van leren’ inzichtelijk te maken voor kinderen. Op die manier zijn we constant in verbinding met elkaar en zorgen we voor een zo prettig mogelijke leeromgeving.

Inzichtelijk

Ieders talent

Op De Driesprong streven we inclusiviteit na voor allerlei talenten. Want talenten hebben meerdere verschijningsvormen: van creativiteit, innovatie, sportiviteit tot leidend en inzichtelijk handelen en denken. We hebben oog voor de persoonlijke behoeftes die daarbij horen en we proberen daarvoor ruimte en mogelijkheden te creëren. We denken in kansen en gaan reëel om met beperkingen. Zowel voor onze leerlingen als ons team. Zo creëren we een omgeving waarin je je talenten kunt inzetten en benutten.

Kind kijkt door een microscoop
Meisje klimmen in boom - Basisschool De Driesprong

Een gezonde school

De Driesprong heeft de certificering Gezonde School. Samen met verschillende partners organiseren we activiteiten om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Belangrijke ontwikkeling is School in Actie.

Meer informatie vind je op: www.gezondeschool.nl

Bibliotheek op School

Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs waarin bibliotheek en school structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Meer informatie vind je op: www.debibliotheekopschool.nl

Begaafdheids Profielscholen

Driesprong en Hoogbegaafdheid

Op de Driesprong bieden we naast regulier onderwijs ook onderwijs aan voor hoogbegaafde leerlingen. Dit doen we als enige school in Limburg in een voltijds setting.

Meer informatie vind je op:
Hoogbegaafdheid

Schoolkinderen met boeken