Oudervereniging

De oudervereniging is een vereniging van en voor ouders en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van het contact tussen ouders en school.

Doel
De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. We proberen ons doel te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten op school te organiseren. Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de sportdag.

In vergelijking met de beleidsmatige taak van de MR heeft de oudervereniging een meer uitvoerende taak. Ongeveer 1 keer per maand vergaderen we, waarbij ook de adjunct-directeur van de school aanwezig is. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze bijeenkomsten komen de activiteiten aan bod, maar vindt er – als vertegenwoordiger van alle ouders – ook overleg plaats over algemene onderwijsproblemen of bijzondere zaken die de school raken.

Overblijven.

Nieuwe leden
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die de oudervereniging willen versterken. Hierover kan contact opgenomen worden met een van de leden of een mail gestuurd worden naar [email protected].

Wie zijn wij?
Ankie Köhlen
Daisy Laumen
Sara Gazzah
Judie Dirckx-Dohmen
Joyce Goessens
Laura Sipers-Bouwman
Monique Meuwissen
Monica Gerarts
Petra Hilkens
Dorien Cremers
Anouk Gossé
Godelinde Meijs-Kleijkers
Kimberley Solisa
Myrte Klaassen
Nina Hintjes
Max Willems
Dionne Steenland- Maessen

Het bestuur
Voorzitter: Saskia te Brinke
Secretaris: Denise Pennings
Penningmeester: Petrouschka Allen / Irene de Jager Bruls

Overige DB leden:
Wendy Speetjens

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage die door de oudervereniging wordt gevraagd is vrijwillig. Het bedrag wordt besteed aan activiteiten gekoppeld aan bijvoorbeeld Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, wandeltweedaagse en Koningsdag. Ook wordt het schoolreisje hieruit bekostigd.

Het bedrag dat wordt gevraagd is € 35,- euro per leerling voor een heel schooljaar en is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Voor kinderen die instromen gedurende het schooljaar geldt een aangepast bedrag.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit tenminste 5 leden. Het bestuur wijst een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De vergaderingen zijn openbaar en alle leden zijn van harte welkom om deze bij te wonen.

Schoolplein - Basisschool De Driesprong

Activiteiten

De volgende activiteiten organiseren we elk jaar:

  • Thema-avond (inclusief jaarvergadering Oudervereniging) waarin we graag met ouders over een interessant thema van gedachten willen wisselen
  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Halloween
  • Koningsdag
  • Schoolfoto’s
  • Wandel 2-daagse
  • Schoolfeest

Afhankelijk van de actualiteiten en het budget kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast staat de oudervereniging, daar waar nodig, de leerkrachten bij met allerlei hand-en-spandiensten.

Lachende kinderen in de natuur.
Schoolkinderen met boeken