Typisch de Driesprong

De Driespong is inclusief. We zijn er in het primair onderwijs voor elk kind in onze wijk en regio. Door ieder kind op zijn eigen niveau uit te dagen geven we het zelfvertrouwen. Want talenten hebben meerdere verschijningsvormen: van creatief, innovatief, sportief, leidend tot inzichtelijk. We hebben oog voor de persoonlijke behoeftes die daarbij horen en zetten we verschillende soorten onderwijs flexibel in. We denken in kansen en niet in beperkingen. Zowel voor onze leerlingen als ons team. Zo creƫren we talenten met lef!

Lachende kinderen in de natuur.

Missie

Basisschool De Driesprong is centraal gelegen in de wijk Oud-Geleen. Onze school is een lerende school waarin we steeds bezig zijn om onze missie: “Samen leven en leren, gericht op heden en toekomst” vorm te geven. We zorgen ervoor dat het schoolklimaat een optimale bijdrage levert om samen te leren vanuit een betekenisvolle, uitnodigende leeromgeving waarin kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Dankzij een kindvriendelijke leeromgeving worden talenten uitgedaagd, herkend en ontwikkeld. We zien verschillen tussen kinderen en leerkrachten als meerwaarde.

Basisschool De Driesprong heeft een specifiek aanbod voor hoogbegaafde kinderen en is hierin sinds 2008 gespecialiseerd. We bieden een speciaal onderwijsconcept voor deze leerlingen aan. Door middel van openheid, duidelijkheid en betrokkenheid willen we, door een goede communicatie met alle partijen, steeds blijven werken aan de toekomstbestendigheid van ons onderwijs.

Kortom
Basisschool De Driesprong: Samen sterk en uitdagend voor ieders talent.

Missie & Visie

Visie

Basisschool De Driesprong is een open organisatie, georiƫnteerd op de uitgangspunten van een lerende school. We richten ons op een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten, leerlingen en partners. Daarbij bieden we uitdagend onderwijs voor alle kinderen. Op De Driesprong werken we, in een verantwoord evenwicht, aan de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen.

Binnen ons onderwijs proberen we af te stemmen op de ontwikkeling van en de verschillen tussen de individuele kinderen. We bieden daartoe een onderwijskundige en pedagogische structuur, waarbinnen de ondersteuning en aandacht voor ieder kind centraal staan.

Kind dat een boek leest
Schoolkinderen met boeken