Passend onderwijs

Schoolbesturen en hun scholen organiseren voor alle leerlingen passend onderwijs. Dichtbij huis en zo inclusief mogelijk. Schoolbesturen geven samen invulling aan de zorgplicht. Het samenwerkingsverband organiseert een dekkend aanbod: voor alle leerlingen een passende plek.

Er zijn drie samenwerkingsverbanden primair onderwijs in Zuid-Limburg:

  1. Regio Westelijke Mijnstreek: Beek, Beekdaelen (Schinnen), Sittard-Geleen en Stein.
  2. Regio Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul
  3. Regio Parkstad: Brunssum, Beekdaelen (Nuth en Onderbanken) Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Voor meer informatie over passend onderwijs en de samenwerkingsverbanden verwijzen we naar de Passend Onderwijs Zuid : Westelijke Mijnstreek | PO 3104 Westelijke Mijnstreek (swvpowestelijkemijnstreek.nl)

Passend onderwijs

School ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: een beschrijving van de onderwijsondersteuning die scholen aan leerlingen kunnen bieden. De Driesprong besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen. Onze doelen hierbij zijn: 

  • dat wij kinderen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. (kritisch leren denken, eigen mening vormen)
  • dat zij leren om goed voor zichzelf te zorgen
  • dat zij leren om goed om te gaan met de mensen en de wereld om hen heen (respectvol en met de bereidheid om anderen tegemoet te komen). 

Binnen een leerstofjaarklassensysteem creëren leraren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Op onze school gebruiken we eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. De onderwijsbehoeften van de leerling als leidraad aanhoudend, wordt waar nodig een onderwijspakket op maat gemaakt met extra aanpassingen.

School ondersteuningsprofiel

Verbreding
Verbreding vindt onder andere plaats door de vakken: Engels, Spaans, filosofie, science, muziek en schaken. Engels wordt gegeven door een native speaker vanaf groep HB-4 en Spaans vanaf groep HB-5. Schaken en muziek worden eveneens gegeven door vakdocenten.

Verdieping
Verdiepen gebeurt vooral tijdens projecten. Leidraad voor deze projecten zijn de verschillende denklevels van Bloom. Leerlingen leren vanuit eigen onderzoeksvragen en worden begeleid om te komen tot deeplevel vragen. Het vasthouden van een onderzoekende houding wordt gestimuleerd door onder andere de deelname aan Lego League, de Nationale Wetenschapsquiz en samenwerking met het Wetenschapsknooppunt.

Door een competitief element toe te voegen, leren de kinderen een uitdaging aan te gaan, met teleurstelling om te gaan, te plannen, door te zetten en samen te werken.

Verbreding & verdieping

Buitenschoolse activiteiten

Op dit moment kunnen onze kinderen ad hoc of structureel activiteiten volgen op school, tijdens de grote pauze en/of direct na school. De Driesprong wil dit breder gaan trekken door het uit te breiden met meer activiteiten. Een kwalitatief goede opvang tijdens de grote pauze is belangrijk. Een aantal activiteiten worden door eigen docenten verzorgd en zijn gratis. De overige activiteiten worden door verenigingen en organisaties gegeven.

Ons leerstofaanbod

De kerndoelen worden compact aangeboden waardoor tijd overblijft voor verrijken, verbreden en verdiepen. Naast de kerndoelen wordt verrijkingsstof aangeboden, zoals Rekentijgers, Somplextra, Bolleboos, plusboek Taal Op Maat, Zinder, leeskrakers, enz. wij stimuleren ontwerpend en ontdekkend leren.

Klaar voor de toekomst
Het huidige curriculum is dynamisch van aard. We streven naar een goede voorbereiding voor de kinderen op de 21e eeuw. Hierbij horen onder andere leren ondernemen, techniek en ICT-vaardigheden en omgaan met elkaar.

Ons leerstofaanbod
Schoolkinderen met boeken