Hoofdluizen

Op De Driesprong proberen we het zogenaamde luizenprobleem onder controle te houden door middel van een luizenprotocol. De school heeft daartoe onder andere een luizenteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit een aantal ouders, die geïnformeerd zijn door de jeugdverpleegkundige van de GGD. In kort komt het hierop neer:

  • Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd door leden van het luizenteam;
  • Ouders krijgen telefonisch bericht van de leerkracht bij eventuele constatering van luizen of neten bij hun kind;
  • Ouders van die groep ontvangen een bericht via ISY Schoolinfo dat er in de groep van hun kind luizen en/of neten zijn geconstateerd, zelfs als er maar bij 1 kind iets geconstateerd is;
  • In dit bericht staat een doorverwijzing naar de brief ‘wat te doen bij neten en/of luizen’, opgesteld door de luizen werkgroep. We verwachten uiteraard dat je die adviezen serieus opvolgt;
  • In betreffende groep vindt na 2 weken een hercontrole plaats;
  • In voorkomende gevallen worden ouders opnieuw telefonisch geïnformeerd en wordt de klas weer geattendeerd op het probleem via ISY;
  • Eventueel wordt de GGD ingeschakeld.
Meisje klimmen in boom - Basisschool De Driesprong

Ook de school zal natuurlijk maatregelen nemen. Voorlichting aan het team en het bespreken in de klas krijgen aandacht.

We plannen vijf hoofdluiscontroles per schooljaar in en steeds in de eerste week na elke vakantie. De dag voordat deze controles plaatsvinden, ontvangen de ouders via ISY een melding. In deze melding worden ouders bovendien verzocht de haren van de kinderen liefs te wassen en vooral niet te vlechten (alleen staarten dus).

Belangrijk is om de luizenuitbraak te stoppen. Het RIVM heeft de richtlijnen hoofdluis aangepast. Het protocol kun je lezen op ISY. We gaan ervan uit dat je akkoord gaat met het hier beschreven luizenprotocol. De Driesprong hoopt op deze manier samen met jou het luizenprobleem de baas te blijven.

Aangezien er ieder jaar ook weer ouders afscheid nemen van het luizenteam, nodigen we nieuwe ouders van harte uit om zich aan te sluiten bij ons team. Als iedereen meehelpt, is de kans van slagen het grootst.

Schoolkinderen met boeken