Oudervereniging

Beste ouder(s)/verzorger(s)

Welkom op de site van onze school. Wij willen ook graag de oudervereniging bij jullie onder de aandacht brengen. Onderstaand hebben wij weergegeven waar wij voor staan en welke activiteiten wij organiseren.

Doel

De vereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school met betrekking tot onderwijs en vorming van de leerlingen te bevorderen. We proeren ons doel te bereiken door samen met de leerkrachten activiteiten op school te organiseren. Denk hierbij onder andere aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de sportdag.

In vergelijking met de beleidsmatige taak van de MR heeft de OV een meer uitvoerende taak. Ongeveer 1x per maand vergaderen wij. Hierbij is ook de adjunct directeur van de school aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens deze bijeenkomsten komen de activiteiten aan bod, maar vindt er - als vertegenwoordiger van alle ouders - ook overleg plaats over algemene onderwijsproblemen of bijzondere zaken die de school raken.

Wie zijn wij.

Mevr. D. Laumen

Mevr. M. Meuwissen

Mevr. M. Gerarts

Mevr. M. Zwijnenberg

Mevr. S. te Brinke

Mevr A. Jansen

Mevr. I. de Jager

Mevr. J. Goessens

Mevr. S. Boerenkamp

Mevr. L. Sipers

Mevr. J. Dirckx

Het Bestuur

Mevr. B. Renkens

Mevr. P. Allen

Mevr. A. Janssen - v. Neer

Mevr. M. Zwijnenberg

Mevr. S. te Brinke

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste ouders die de Oudervereniging willen versterken. Hierover kan altijd contact opgenomen worden met een van de leden of een mail gestuurd worden naar ovbsdriesprong@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage

De ouderbijdrage die door de oudervereniging wordt gevraagd is vrijwillig. Het bedrag wordt besteed aan activiteiten gekoppeld aan bijvoorbeeld Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, wandel tweedaagse en koningsdag. Ook wordt het schoolreisje hieruit bekostigd.

Het bedrag dat wordt gevraagd is € 35,- euro per leerling voor een heel schooljaar en is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Voor kinderen die instromen gedurende het schooljaar geldt een aangepast bedrag.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit tenminste 5 leden. Het bestuur wijst een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De vergaderingen zijn openbaar en alle leden zijn van harte welkom om deze bij te wonen.

De actuele samenstelling van de ouderraad is terug te vinden op de website van de school. Het e-mail adres van de oudervereniging is: ovbsdedriesprong@gmail.com

Activiteiten:

De volgende activiteiten organiseren we elk jaar:

  • Thema-avond (inclusief jaarvergadering Oudervereniging) waarin wij graag met ouders over een interessant thema van gedachten willen wisselen
  • Sinterklaas
  • Kerstmis
  • Carnaval
  • Pasen
  • Halloween
  • Koningsdag
  • Schoolfotos
  • Wandel 2 daagse
  • Schoolfeest

 

Afhankelijk van de actualiteiten en het budget kunnen er nog andere activiteiten georganiseerd worden. Daarnaast staat de oudervereniging, daar waar nodig, de leerkrachten bij met allerlei hand- en spandiensten.